14 de març 2007

Carta a la regidora, signada per més de 100 persones

Aquesta carta es va escriure al Districte, amb un centenar de signatures, ara ja fa més de dos anys. Encara esperem una resposta en forma de fets:


Mentre la ciutat es transforma urbanísticament, i la majoria dels barris milloren, el carrers del vell Guinardó s’estan degradant. La Rambla de la Muntanya, els carrers Vinyals, Varsòvia, Agregació... un cop desaparegudes les velles torretes i el verd dels seus patis, presenten un aspecte trist i gris. Com que el comerç gairebé ha desaparegut, i els cotxes aparquen a sobre de les voreres, caminar es fa inhòspit. En algunes voreres com la de Rambla de la Muntanya, s’ha de caminar en fila de ú, ja que els cotxes aparcats no deixen espai perquè un adult vagi amb un nen de la ma.

Fa uns quatre anys, l’Ajuntament va publicitar a la seva revista i la fira d’entitats del districte, un pla per millorar i ampliar les voreres, entre altres carrers, de la Rambla de la Muntanya. Però desprès d’aquest temps, no només no s’han fet les obres, sinó que ja no se sent parlar. Alguns carrers del barri han millorat, però massa pocs si ho comparem amb els barris dels districtes veïns (Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia), a on a més s’han fet illes i espais pensant en els vianants i retornant el verd amb arbres. Perquè el nostre barri rep un pitjor tracte que la resta de la ciutat?

Exigim una millora dels nostres carrers, començant per allò al que l’Ajuntament es va comprometre, es a dir, l’ampliació de voreres de la Rambla de la Muntanya. Demanem que el Districte d’Horta Guinardó tingui en compte aquestes necessitats al Pla d’actuació municipal, i que es comuniqui amb els veïns per tal de promoure la participació d’aquests en la millora del barri.